Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zakázky

Při realizaci zakázek používáme především prvky systému J. Pröpster, ale i prvky od tuzemských výrobců. Zakázky realizujeme po celém uzemí republiky na všech typech objektů a zařízení.

Zakázka je realizována zpravidla v následujících krocích:

• prohlídka objektu a zaměření

při prohlídce a zaměření jsou shromážděny podklady pro zpracování cenového rozpočtu a vypracování projektu hromosvodové soustavy, včetně návrhu optimálního řešení. U jednoduchých sestav, nebo při poptávce na hrubý cenový rozpočet, není nutná fyzická přítomnost našich pracovníků na objektu, ale je možné vycházet pouze z projektové dokumentace objektu

• návrh optimálního řešení a cenový rozpočet

při zpracování projektu a návrhu optimálního řešení, je brán zřetel na požadavky platných předpisů, celkové řešení objektu, přání a možnosti zadavatele. U jednodušších projektů / 1-2 objekty novostavby/ je možné vše dohodnou na místě a cenový rozpočet vypracovat s využitím přenosné výpočetní techniky

• provedení zakázky a předání zadavateli

provedení zakázky je realizováno na základě schváleného časového harmonogramu. Neboť jednotlivé etapy výstavby hromosvodové soustavy jsou úzce spjaty s postupem a dokončováním stavebních prací, toto je zvlášť důležité u novostaveb. Předání díla zadavateli je zakončeno vypracováním revizní zprávy a předávacího protokolu

• servisní práce

předáním díla zadavateli naše práce nekončí, hromosvodová soustava vyžaduje pravidelnou kontrolu, údržbu a revize. Zadavatel má možnost uzavřít smlouvu na pravidelné provádění kontroly, údržby a revizí ve lhůtách stanovených zákonem a naše firma vše zařídí, nebo může jednotlivé práce objednávat samostatně

Potřebujete-li více informací, tak nás kontaktujte.