Jdi na obsah Jdi na menu
 


Revize

• Výchozí revize

je vždy prováděná po dokončení celého díla. U novostaveb je revizní zpráva nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci.

• Periodická revize

je prováděná pravidelně ve lhůtách 2 - 5 let. podle charakteru objektu. U rozsáhlejších objektů, provádíme na základě smlouvy periodické revize a údržbu pravidelně ve lhůtách stanovených zákonem.

• Mimořádná revize

je zpravidla prováděná po haváriích objektu, rekonstrukcích, nebo po dílčích zásazích do hromosvodové soustavy.

Cena revize je stanovena na základě následujících položek:

Proměření svodů
na jenom objektu

počet svodů x

300,- Kč

Proměření uzemnění
na jednom objektu

počet uzemnění x

150,- Kč

Vypracování revizní zprávy
pro jeden objekt

počet objektů x

350,- Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

revize_1_m.jpg

revize_2_m.jpg