Přechod svodového vodiče z plochy krytiny na zdivo