Detail křížení svodového a okružního jímacího vedení