Přechod svodového vodiče ze hřebene na falcovanou krytinu